Meaning of aháng

aháng

Hiligaynon

Daring, boldness; to be or become daring, bold, impertinent. Nagaháng siá galî or ginahangán níya galî! Was he really so bold! Magaháng ka lang sa pagkúhà sing lubí or ahangí lang ang pagkúhà sing lubí. Pluck up courage and take a coconut. (see ahás, dahás, káhas).