Meaning of angháw-ánghaw

angháw-ánghaw

Hiligaynon

Dim. and Freq. of ánghaw. Angháwanghawá kamí dirâ, agúd makatúdlò ka sa ámon sa paghíkot siní sing maáyo. Visit us over there that you may show us how to arrange it well.