Meaning of ansyás-ánsyas

ansyás-ánsyas

Hiligaynon

Dim. of ánsyas. Ginaansyás-ánsyas níya ang pagbáton siníng dúlot ápang sa pagkamatúod nagawíli siá gid sinâ. He declines for mere appearance' sake to accept this present, but in truth he wants it very much. (see birgî-bírgì, bisyó-bísyo, etc.).