Meaning of ápog

ápog

Hiligaynon

Lime; to be converted into lime. Nagápog na ang mga bató sa alapogán. The stones in the lime-kiln are now reduced to lime. Apóga ang mga olokabá. Make lime of the shells. Pintahí ang padér sing ápog. Whitewash the wall with lime.