Meaning of aráo-aráo

aráo-aráo

Hiligaynon

Dim. of the foregoing aráo. Si Pédro, kon tigangán mo sing isá ka gántang nga bugás, maúrut níya sang káon.-Aráo-aráo, indî akó magpáti. If you boil a ganta of rice for Peter, he will eat it all up:-Oh! You don't say so! I can't believe it!