Meaning of bagô

bagô

Hiligaynon

Will, head, soul, brain. Walâ gid inâ sa bagô ko. That never entered my head. Kaúyon ang bagô níya sa umá, kay nagtámbok siá dídto. He likes to live at the farm, for he got fat there. (see bángog, bagól).