Meaning of baís-báis

baís-báis

Hiligaynon

Dim. of báis. To talk over, examine, discuss a question, etc. Sa karón ginabaísbaísan níla sa palatukán-pagbulút-an ang hágnà ni Fuláno. At present they are discussing in the legislative assembly N.N.'s proposition or motion. Sa walâ na sing pagbaísbáis ginpakamaáyo níla ang amó nga pagbulút-an. Without any further discussion they approved that law. (see suáy-súay).