Meaning of banayón

banayón

Hiligaynon

(B) Shivering, quivering, shaky, trembling; to shiver, quiver, shake, tremble, etc. Banayón ang íya nga kamót. His hand is trembling. Kon mabúdlay ang ímo kamót kag dáyon mo itúsmug sa matúgnaw nga túbig, magabanayón. If your hand is tired and you plunge it at once into cold water, it will shake. (see píri).