Meaning of bóktot

bóktot

Hiligaynon

A hunchback, humpback, crookback. Ang táo nga may dakû nga bokól sa likód ginatawág nga bóktot. A man with a hump on his back is called a hunchback. (see búgtot).