Meaning of búdhaw

búdhaw

Hiligaynon

Faded, having lost its colour. Nagbúdhaw sa támà nga búnak ang íya báyò nga maitúm. On account of too much washing his black jacket faded. Binúdhaw na ang íya sáya nga mapulá sádto. Her skirt that was red before has now faded.