Meaning of buhahâ

buhahâ

Hiligaynon

See buhâ. Buhahâ siá nga táo. He is a squanderer, spendthrift, prodigal, (see maúdhà, mainusíkon, mahinguyángon).