Meaning of búsà, búsa

búsà, búsa

Hiligaynon

(H) Therefore, for that reason, on that account. Iníng hénero mahál, búsà índì akó magbakál siní. This cloth is dear, therefore I will not buy it. Nagulan, búsà walâ akó makakarí. It rained and for that reason I could not come.