Meaning of dámpit

dámpit

Hiligaynon

See dápit-to invite.dámpit

Hiligaynon

Towards, in the direction of. See dapít, náyon, áyon, dámpi.