Meaning of dasô-dasô

dasô-dasô

Hiligaynon

Dim. and Freq. of dasô. Kon magdasôdasô ikáw magkádto dídto ambót kon anó ang mahanabû sa ímo. If you are reckless enough to go there, I don't know what will happen to you.