Meaning of dungkúl-dúngkul

dungkúl-dúngkul

Hiligaynon

Dim. of dúngkul. Also: to lie like a log. Nagapandungkúldúngkul siá; sa ákon bántà may ginabátyag siá nga balatían. I think he is ill; he lies there so quietly (like a log).