Meaning of ensáyo

ensáyo

Hiligaynon

(Sp. ensayo) Rehearsal, preparatory practice, exercise; to rehearse, practise. (see hánas, hanáshánas).


ensáyo

Hiligaynon

(Sp. ensayo) Rehearsal, preparatory practice, exercise; to rehearse, practise. (see hánas, hanáshánas).