Meaning of espirituhánon

espirituhánon

Hiligaynon

Spiritual, not material, incorporeal, ghostly, pertaining to the soul or spirit. (see kalágnon).espirituhánon

Hiligaynon

Spiritual, not material, incorporeal, ghostly, pertaining to the soul or spirit. (see kalágnon).