Meaning of gabíng-gábing

gabíng-gábing

Hiligaynon

Dim. and Freq. of gábing. Indì mo siá magabínggábing sa mga butáng nga bátok sa íya nga kabubút-on. You cannot coax him to do things he has set his face against. (see daládála).