Meaning of gamót

gamót

Hiligaynon

Root; to take root, become rooted, put forth roots. Naggamót na ang gútuk sang tabákò. The tobacco-seedling has taken root. Ipagamót mo sa tagiposó-on níya ang maáyo nga batásan. Make good habits take root in his heart.