Meaning of gáwì

gáwì

Hiligaynon

Custom, manner, behaviour, habit, inclination, propensity, character. Ang íya mga gáwì maláin-or-maláin siá sing gáwì. He has bad habits. (see batásan, kinaanáran, kostúmbre).


gáwì

Hiligaynon

Face, cheek. (see guyá, pangguyáhon, nawóng, písngi, bagíing).