Meaning of gayó-gáyo

gayó-gáyo

Hiligaynon

Dim. and Freq. of gáyo and more in use than gáyo. Nagagayógáyo na ang íya tiyán-or-ginagayógáyo na siá. She feels the approach of labour.