Meaning of gulínat

gulínat

Hiligaynon

(H) To twist, wring. Gulináta ang íya dalúnggan. Twist his ears. Igulínat akó sang dulúnggan siníng sutíl nga bátà. Please twist the ears of this naughty boy. (see gulípat, gusípad, kusípad).