Meaning of gunô

gunô

Hiligaynon

A small fish resembling the "balinô". Ang gunô, balinô, kag tabagák ginaasinán sing masúnsun kag ibulád. The gunô-, balinô-, and tabagák-fish are often salted and sun-dried.