Meaning of haláy

haláy

Hiligaynon

To put on a string or line, hang out to dry (clothes, etc.). Ihaláy (halayá) ang mga linábhan. Hang the washed linen on the line. Halayí iníng písì sang ímo mga panápton túbtub nga magmalá. Hang your clothes on this line till they are dry. Kuháa sa madalî ang mga hinaláy nga ulús, kay malapít na lang ang ulán. Take the clothes off the line at once, for it is coming on to rain. (see sáblay, haláyhay).