Meaning of hámlò

hámlò

Hiligaynon

To handle, finger, thumb, stain by touch. Indì mo paghamloón ang gátas. Don't touch the milk. Ginhamloán sang bátà ang dugús. The child put its finger in the honey. (see kámlot, kámlò, hámò).