Meaning of hanás-hánas

hanás-hánas

Hiligaynon

Dim. and Freq. of hánas. Kinahánglan nga gayúd nga hanáshanáson mo gid ang pagsulát, kon may hándum ikáw sa pagsulúd sa pagkamamantálà. It is indispensable for you to practise writing constantly, if you wish to enter the profession of a news-reporter.