Meaning of hibók-hibók, hibók-híbok

hibók-hibók, hibók-híbok

Hiligaynon

Dim. and Freq. of híbok. May mga pitíkpítik nga nagahibókhibók sa siníng túbig. There are wriggling mosquito larvae in this water. Also: to pulsate, throb, palpitate, (see hulághúlag, bayóbáyo, kibô-kíbò).