Meaning of híkog

híkog

Hiligaynon

To hang oneself, commit suicide, (by hanging, shooting, etc.). Naghíkog (nanghíkog) si Hudás. Judas hanged himself. Sa karón nga mga túig nagadúgang ang hinikogáy. At present suicide is on the increase.