Meaning of himunô

himunô

Hiligaynon

To fill, replenish, make full. Ang amó nga tabô naghimunô sang solókban sang íya nga kalisúd. That event filled up the measure of his troubles. (see punô).