Meaning of hohô

hohô

Hiligaynon

To shake empty, shake and pour out the contents of a sack or the like. Ihohô ang sáko. Shake out the contents of the sack. Hohoá ang kalámay sa bayóong. Pour the sugar out of the bag. Hohoí akó sing isá ka gántang nga humáy sa ság-ub. Pour me out one ganta of rice from the bamboo-receptacle. Ginhohó níya ang taón kag naggwâ ang mga katáng, uláng kag ísdà nga magamáy. He shook the small fish-trap and crabs, shrimps and small fish fell out.