Meaning of humbáya

humbáya

Hiligaynon

To see-saw, move up and down, teeter. Ang mga bátà nagahumbáya sa tápì. The boys are see-sawing on the board. Pahumbayáha ang mga bátà sa dúyan. Let the children swing in the hammock. (see humbíya, sumpíya).