Meaning of isdáan

isdáan

Hiligaynon

Fishy, full of-, abounding in-fish; fish-. Trak nga isdáan. A fish-truck. A truck laden with fish. Sakayán nga isdáan. A fishing smack (boat). (see ísdà).


isdáan

Hiligaynon

Fishy, full of-, abounding in-fish; fish-. Trak nga isdáan. A fish-truck. A truck laden with fish. Sakayán nga isdáan. A fishing smack (boat). (see ísdà).