Meaning of kábit

kábit

Hiligaynon

To hang, dangle, be suspended. Ang bátà nagakábit sa sangá sang káhoy-or-ang sangá sang káhoy ginakabítan sang bátà. The boy is hanging from the branch of the tree.