Meaning of kánat

kánat

Hiligaynon

Slow, tedious, tardy, flagging; to be slow or tedious. Nagkánat ang ámon trábano sa umá sa karón nga túig, kay nagmasakít ang ámon mga háyup. Our farmwork has been slow this year, because our animals are sick. (see kúnat).