Meaning of káwhat

káwhat

Hiligaynon

To reach for, stretch out the arm after something, make a long arm. Kawhatá ang ákon báyò nga yárà sa salab-ítan. Take down my jacket from the peg there. Ikáwhat akó ánay sang ákon kálò. Please reach up and take down my hat. (see káb-ot, dáwhat).