Meaning of kótò

kótò

Hiligaynon

To be dense, thick, crowded. Nagakótò lang ang táo sa punsyón. There is a dense crowd at the banquet. (see kútò, gutúk).


kóto

Hiligaynon

Louse. (see botól, kúto).