Meaning of lamáw

lamáw

Hiligaynon

To grope with the hand in slush, mud, dirty water, etc. Lamawá ang kasíng nga nagkádto sa danáw. Grope for the spinning top that went into the pool. Lamawí akó sang lansítas nga nahúlug sa tulúgban sang karabáw. Grope for my knife that fell into the buffalo wallow.