Meaning of lánsang

lánsang

Hiligaynon

Nail; to nail. Ilánsang siá sa kruz. Nail him to the cross. Ginlánsang níya ang pisára sa díngding. He nailed the blackboard to the wall. Lansangá ang tápì nga nagukáb. Nail down the plank that has become loose. Lansangí lang ang lamésa. Drive nails in the table. Bákli akó sing isá ka kílo nga lánsang nga parís nga tagótlo ka pulgáda. Buy me one kilo of three-inch wire-nails.