Meaning of láwhan

láwhan

Hiligaynon

(B) Long, extended, wide, large. Iníng bátà lawhán sing páa. This baby has long legs. Pangitái akó sing isá ka lawás nga kawáyan nga may bokó nga láwhan. Get me a joint of bamboo with one large knot. (see malábà, malápad, maláwhan).