Meaning of likô-líkò

likô-líkò

Hiligaynon

Zig-zag, serpentine, winding, meandering, twisting, crooked. Likôlíkò gid iníng dálan. This road winds very much. Maglakát ka sing tádlong, índì sing likôlíkò. Walk straight ahead, not zig-zag.