Meaning of lingkáng-língkang

lingkáng-língkang

Hiligaynon

Dim. and Freq. of língkang. Ang káro nagalingkánglíngkang. The cart is shaking, jolting. (see limpálímpa, etc.).