Meaning of lónggong

lónggong

Hiligaynon

To shake a dice-box or the like. Longgongón mo ang káha sang pósporo. Shake the match-box. Ginalónggong níya ang sulúdlan kag nagalungkágay ang sulúd sinâ. He is shaking the receptacle and its contents are rattling. Ginlónggong níya ang alkansía kag naglágting ang pílak. He shook the money-box and the coins jingled.