Meaning of lúngì

lúngì

Hiligaynon

(B) To twist or break off, pluck or harvest (corn-cobs, etc.). Lungía ang maís. Twist off the corn-cobs. Lungíi akó sing isá ka talángkan nga maís. Gather for me some corn sufficient for one boiling. (see kotól, ípò, páksì).