Meaning of makaulúgtas

makaulúgtas

Hiligaynon

(H) Exasperating, irritating, nettling, trying one's patience, tiring, tiresome, wearisome, troublesome, wearying, toilsome. Ang pagpanúdlò sa mga kabatáan amó ang ísa ka butáng nga makaulúgtas kaáyo. Teaching children is a hard, toilsome or burdensome task. (úgtas).