Meaning of múka

múka

Hiligaynon

To be full, crammed, stuffed. Kon nagamúka ang ímo bâbâ índì ka maghámbal. Don't talk with a full mouth. (see punô, butâ, bát-al, báknal).