Meaning of ngurî-ngúrì, ngurî-ngurî

ngurî-ngúrì, ngurî-ngurî

Hiligaynon

A smile, simper, smirk; to smile, simper, smirk, grin, sneer, fleer. Ginpamángkot ko siá, ápang siá íya nagngurîngúrì lang nga walâ magsabát. I asked him, but he for his part only grinned and did not answer. Ginngurîngurían (Ginngurîngurián) níya akó. He smiled or grinned pleasantly at me. (see balangisí, lángsì).