Meaning of paábat

paábat

Hiligaynon

Caus. of ábat-to follow, go after. Paabáta si Pédro sa kay Huán. Send Peter after John. Paabáti siá sang ímo sologoón. Send your servant after him.