Meaning of pabuhî-búhì

pabuhî-búhì

Hiligaynon

Dim. and Freq. of pabúhì. Nagapabuhîbúhì na gid lang siá sa íya asáwa sang mga pasipála nga siá íya walá sing pagígnuk. He now gives his wife full liberty to abuse him in vile language without retaliating, without remonstrating.