Meaning of padalán

padalán

Hiligaynon

To send one away or out on the road, i.e. to put off by excuse, refuse, neglect, take no notice of. Nagpadalán siá sa ákon. He put me off by excuses or pretexts. Indì ka magpadalán sang ámon tábad. Don't neglect coming to our banquet. Kon magabút siá dirâ sa pagsokót sang ákon útang sa íya (ipadalán) padalanán mo siá sa pagsilíng nga--. When he comes here to demand payment of my debt to him, send him away with the pretext that--. (see dálan, balíbad).