Meaning of padalúndun

padalúndun

Hiligaynon

To take or carry along, push on, move; wash down (food), distribute (blood through the veins, etc.). Ang mga ilímnon nagapadalúndun sang áton ginakáon-or-ang áton ginakáon ginapadalundunán sang mga ilímnon. Beverages wash down (carry along) the food we take. Ipadalúndun sa kán-on iníng báso nga bíno. Wash down the rice with this glass of wine.